Onderwijs en armoede - bron: recht


Kinderen hebben een leerplicht maar ze mogen ook naar school. Of met andere woorden, ze hebben ook rechten: kinderrechten. Die staan in een verdrag van de Verenigde Naties dat ‘Verdrag Inzake de Rechten van het Kind’ heet. Dit verdrag is in 1979 opgesteld door de Verenigde Naties en is door Nederland ondertekend.

Een van de rechten uit het verdrag luidt: 'Ieder kind heeft recht op onderwijs'.

rechtoponderwijs

Elk land  dat dit verdrag heeft ondertekend, moet ervoor zorgen dat de kinderen in dat land naar school kunnen. Maar lang niet in alle landen gebeurt dat ook.

Vooral in ontwikkelingslanden worden er kinderen regelmatig thuis gehouden. Hun ouders kunnen het schoolgeld niet betalen. Of de kinderen moeten in de fabriek of op het land werken omdat hun familie niet kan rondkomen met wat de ouders verdienen. In die landen is het zoals het in Nederland was tot rond 1900.

Stel dat ook in die landen de leerplicht wordt ingevoerd. De kinderen zouden ook in die landen worden beschermd tegen kinderarbeid. Maar dan kunnen de kinderen geen geld meer verdienen. Hun families zouden daarmee dan een deel van hun inkomsten kwijtraken.

 

verwante lessen

Login Form