Ongezonde braindrain - voor de docent: info


Niet overal ter wereld is toegang tot goede gezondheidszorg vanzelfsprekend. In sommige landen, ook in landen binnen de Europese Unie is de gezondheidszorg kwantitatief en kwalitatief onvoldoende om iedereen goede zorg te geven. Zo worden in een aantal landen niet alle kinderen ingeënt tegen gevaarlijke ziektes als polio en tuberculose.

Dit probleem wordt verergerd als uit deze landen veel artsen en andere gezondheidswerkers naar rijke landen emigreren. Deze braindrain van gezondheidswerkers wordt sterker omdat rijke landen gezondheidswerkers in het buitenland werven om personeelstekorten in hun eigen gezondheidszorg aan te vullen.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO van de Verenigde Naties probeert dan ook deze ongezonde braindrain goed in kaart te brengen en deze tegen te gaan. In deze les krijgen leerlingen de gelegenheid om de WHO hierbij met adviezen te helpen.

Plan van aanpak:
Voor deze opdracht geeft u ze 1 lesuur de tijd.  Laat hen eerst met drie of vier leerlingen aan de opdracht werken en het laatste kwrtier met de hele klas.

Vertel ook aan de leerlingen dat ze bij het maken van de groepsopdracht ook informatie over braindrain en gezondheidszorg mogen gebruiken die niet in de bronnen te vinden is.

Iedere groep leest de bronnen door. Daarna heeft iedere groep de keuze uit twee mogelijkheden:

  1. Een maatregel voorstellen aan de WHO en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om te voorkomen dat er gezondheidswerkers uit minder rijke landen naar Nederland komen om hier te werken, of
  2. Een maatregel voorstellen aan deze minister en de WHO om gezondheidswerkers uit minder rijke landen aan te moedigen om weer terug te gaan naar hun land van herkomst.

Ten slotte stellen de groepen hun voorstel op.

Als iedereen klaar is, verzamelt u de voorstellen. Aan de hand van die voorstellen stelt u, samen met de leerlingen een brief op met aanbevelingen aan de WHO en ook aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Die brieven stuurt u per mail op aan de minister en de WHO.

Contactgegevens:

 

Uitwerking:
Het komt erop aan om het voor gezondheidswerkers uit bijvoorbeeld Afrika aantrekkelijker te maken om in hun eigen land te blijven werken. Dat kan bijvoorbeeld door betere betaling voor hun werk, iets waar ook hulporganisaties of de regering van rijke landen aan bij kunnen dragen (zie de leesbron over een ziekenhuis in Afrika). In samenwerking met bijvoorbeeld UNICEF kan de WHO gezondheidswerkers helpen aan meer geneesmiddelen en aan betere apparatuur en instrumenten voor behandelingen en het stellen van diagnoses.

Ook moet het voor gezondheidswerkers die al vanuit een ontwikkelingsland of een land in Oost- of Zuid-Europa naar een rijk land zijn verhuisd, aantrekkelijker worden om naar hun land van herkomst terug te keren. Dat kan bijvoorbeeld met een aanmoedigingspremie of een verhoging van het salaris dat ze in hun vaderland gaan verdienen, in combinatie met extra investeringen voor het opleiden van gezondheidswerkers in hun eigen land.

Achtergrondinformatie:


Deze les past bij kerndoel:

36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen en daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

 

verwante lessen

Login Form