Ongezonde braindrain - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen wat braindrain is.
  • De leerlingen kunnen aangeven welke voordelen braindrain van gezondheidswerkers heeft voor henzelf en voor de landen waar de gezondheidswerkers naartoe verhuizen.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom braindrain van gezondheidswerkers ten koste gaat van de kwaliteit van de gezondheidszorg in hun landen van herkomst.
  • De leerlingen hebben nagedacht hoe braindrain van gezondheidswerkers kan worden beteugeld en zo mogelijk gestopt.
  • De leerlingen hebben een globaal beeld van hoe de WHO probeert braindrain van gezondheidswerkers te beteugelen en zo mogelijk te stoppen.

 

verwante lessen

Login Form