Ongezonde braindrain - voor de docent: beoordeling


De opdracht in de les is goed gemaakt als de voorstellen in de brieven aan de WHO en aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gebaseerd zijn op de informatie die in de les is verwerkt en op andere informatie die bruikbaar is voor het opstellen van adviezen ter beteugeling van braindrain van gezondheidsmedewerkers.

verwante lessen

Login Form