Goed en fout hout - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen wat erosie, biodiversiteit en ecosystemen zijn.
  • De leerlingen kunnen uitleggen wat goed of duurzaam hout is en wat fout hout is.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom bossen belangrijk zijn voor bodem, waterhuishouding, biodiversiteit en klimaat.
  • De leerlingen kunnen uitleggen wat kaalslag van bossen voor gevolgen heeft voor bodem, waterhuishouding, biodiversiteit en klimaat.
  • De leerlingen kunnen uitleggen hoe bij houtkap in bossen deze gevolgen kunnen worden vermeden.
  • De leerlingen kunnen manieren benoemen en kort omschrijven hoe de Verenigde Naties zich inzetten voor bossen.

 

verwante lessen

Login Form