Goed en fout hout - bron: goed geld fout hout


In ontwikkelingslanden waar veel bossen zijn, worden bomen gekapt om hout te winnen voor de uitvoer naar rijke landen. Dat levert voor de ontwikkelingslanden extra inkomsten op. Nederland en andere rijke landen voeren dat hout in.

Maar het zijn vooral houtbedrijven die eraan verdienen, de bewoners van de plekken waar de bomen worden gekapt, vaak niet. Bovendien verdwijnen er grote stukken bos. Dat gaat ten koste van de biodiversiteit en ook ten koste van de vruchtbaarheid van de bodem. Door afspoeling verdwijnt op plekken waar bossen zijn gerooid de vruchtbare bovenlaag van de bodem waardoor die steeds minder geschikt wordt voor land- of bosbouw. Nieuwe bomen kunnen er moeilijker groeien, waardoor het bos lange tijd nodig heeft om te herstellen. Tevens wordt die bodem minder geschikt voor landbouw.

ontbossing

Ook treden er overstromingen langs rivieren op. Door dit alles zijn de mensen die op deze plekken wonen, op den duur slechter af. Bovendien duurt het jaren voor het bos zich weer heeft hersteld, als dat al mogelijk is.

Bedrijven kappen soms bossen, zonder dat ze hiervoor toestemming hebben gekregen van de overheid. Dan is het hout dat ze verkopen niet alleen fout, maar ook illegaal.

 

verwante lessen

Login Form