Goed en fout hout - bron: bossen en klimaat


Niet alleen voor mensen op plekken waar hout wordt gewonnen is het van belang dat dit niet ten koste van bossen gaat. Dat geldt ook voor mensen in rijke landen, dus ook voor ons in Nederland. Het rooien van bossen draagt namelijk bij aan een klimaatverandering.

Het draait hierbij om koolstofdioxide oftewel CO2. Dat is een broeikasgas. Bomen en planten nemen dit gas op om in leven te blijven en te groeien. Daarbij komt de koolstof van het gas in de planten en bomen te zitten en stoten de planten en bomen de zuurstof van het gas in de lucht uit.

cifor

Hoe meer bossen er verloren gaan door houtwinning (en ook door het in cultuur brengen van plekken waar eerst bossen waren), hoe minder CO2 wordt opgenomen uit de dampkring en hoe meer dus van dat gas er in de dampkring blijft zitten. Daardoor wordt het broeikaseffect sterker. Het wordt op aarde dus warmer. Nu al is gebleken dat dit in Europa, dus ook in Nederland, gepaard zal gaan met lange periodes van droogte die sneller op elkaar volgen. ’s Zomers gaat een periode van droogte vaak gepaard met een hittegolf, waar vooral oudere mensen onder lijden.

 

verwante lessen

Login Form