Goed en fout hout - bron: goed hout


Hout laat zich makkelijk bewerken en hergebruiken. Het is ook volledig biologisch afbreekbaar. Daarom wordt er veel hout gebruikt in de bouw en voor het maken van meubels en veel andere producten. Een groot deel van het hout dat in Nederland wordt gebruikt, komt van buiten Europa. Maar van dat hout gebruikt, is een deel fout hout, omdat het bijvoorbeeld door illegale kap van bomen is verkregen.  Winning van fout hout leidt tot ontbossing en versterkt de opwarming van de aarde. Ook gaan er oerbossen met hun grote biodiversiteit onherroepelijk verloren, omdat hele stukken ervan volledig kaal worden geslagen. Niet alleen worden bruikbare bomen gerooid en afgevoerd, ook worden de andere bomen in brand gestoken.

Daarom brengen allerlei organisaties goed hout op de markt. Dat hout wordt gewonnen door in een bos alleen bomen te kappen die echt bruikbaar zijn en de andere bomen te laten staan. Bomen die zijn gekapt, worden vervangen door nieuwe. Ook krijgen zaailingen (= uit zaad opgekweekte plantjes) de kans om de plaats van de gekapte bomen in te nemen.

Selectieve houtkap wordt vaak toegepast in productiebossen die ook bedoeld zijn als plekken van vermaak voor toeristen of als nieuw natuurgebied. Ook in Nederland kiezen bosbeheerders steeds vaker voor deze methode.

fscSteeds meer bouwbedrijven en particulieren maken gebruik van goed hout. Dat hout is te herkennen aan een keurmerk. Het bekendste keurmerk is FSC.

FSC is de afkorting van Forest Stewardship Council (Raad voor goed bosbeheer). Het is ook de naam van een organisatie die bossen op duurzame wijze beheert en hout uit die bossen verkoopt met het keurmerk FSC.

De organisatie is in 1993 opgericht in Toronto, een stad in Canada. Het heeft inmiddels in meerdere andere landen een afdeling, ook in Nederland.  Lees over die Nederlandse afdeling meer op https://nl.fsc.org/nl-nl.

Hoe gaat de Forest Stewardship Council te werk?

Dat zie je in de naam, als je weet wat ‘stewardship’ betekent, namelijk dat je voor iets of iemand zorgt, denk maar aan een steward in een vliegtuig. FSC-hout staat voor hout dat met zorg gekapt is. Dit betekent dat er bij het kappen van het hout ook rekening is gehouden met de mogelijk negatieve gevolgen ervan. De mensen en dieren die in en rondom de bossen leven mogen er geen schade van hebben ondervonden. Dat betekent dat bij het kappen van bomen het bos wordt gespaard en dat er geen grote stukken van worden kaalgeslagen.

De organisatie zorgt er ook voor dat mensen die de bomen kappen en vervoeren veilig kunnen werken en goed betaald worden.

Milieudefensie en andere organisaties proberen het Rijk zover te krijgen dat die FSC-hout inkoopt voor haar bouwprojecten. In 1995 heeft de rijksoverheid bepaald  dat hout dat in Nederland wordt gebruikt duurzaam moet zijn. Dat is volgens Milieudefensie niet altijd gebeurd, omdat vaak niet bekend is of het hout voor bouwprojecten als de aanleg van stuwen, woningen en spoorwegen goed of fout is. Voorbeelden van bouwprojecten van de overheid waarbij volgens Milieudefensie "fout hout" is gebruikt zijn: De Hoge Snelheids Lijn (HSL), vergaderzalen van het ministerie van Sociale Zaken en het kantoor van de Belastingdienst in Apeldoorn. Ook gemeenten gebruiken lang niet altijd goed hout voor hun bouwprojecten.

 

verwante lessen

Login Form