Goed en fout hout - voor de docent: info


In deze les is een voorbeeld uitgewerkt van hoe het koopgedrag van burgers in Nederland en van de Nederlandse overheid van invloed zijn op plekken ver buiten Nederland en op de mensen die daar wonen. Het gaat in deze les om het hout dat we in Nederland gebruiken en de verwerving ervan in de landen waar het hout vandaan komt. Wat die invloed is, hangt af van hoe het hout is verkregen.

De bedoeling is dat de leerlingen een petitie opstellen, gericht aan een bedrijf of overheidsinstantie om die op te roepen alleen hout te gebruiken dat op duurzame wijze verkregen is. Dus niet ten koste van de natuur of met andere negatieve gevolgen.

Hoe leerlingen de petitie kunnen opstellen en hoe u de petities kunt beoordelen, kunt u zien op https://avaaz.org/nl/petition/start_a_petition/?source=gs8nl&gclid=EAIaIQobChMI9ffSpbj06QIVxuJ3Ch2jhAmlEAAYASAAEgITjvD_BwE.

Plan van aanpak:
Voor deze les trekt u 1 uur uit.

Het eerste halfuur is voor het lezen van de bronnen, het tweede voor het opstellen van een petitie. De petitie wordt gericht aan de Rijksoverheid, het bestuur van de provincie waarin uw school staat, het bestuur van de gemeente waarin uw school staat, een bouwbedrijf of de Bouwmarkt.

Deel de klas in vijf groepen in. Van iedere groep verdelen de leerlingen de bronnen onder elkaar en lezen deze bronnen.

Daarna kiezen ze een overheidsinstantie of bedrijf uit om er een petitie of verzoekschrift voor te maken. In die petitie roepen ze de instantie of het bedrijf op om goed hout in te kopen en te gebruiken en fout hout te mijden.

Let erop dat alle vijf de mogelijkheden worden gekozen.

De leerlingen stellen hun petitie op. Als iedereen klaar is, beoordeelt u de petities en zet ze online.

Deze les past bij:

Kerndoel 30: De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun  omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.

Kerndoel 33: De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hen relevante technische producten en systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten en op planmatige wijze een  technisch product te ontwerpen en te maken.

Kerndoel 38: De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen.

Kerndoel 39: De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren.

 

verwante lessen

Login Form