Langer werken? - bron: zware beroepen


Nadat de leeftijd waarop je recht krijgt op je AOW omhoog is gegaan, is er veel protest geweest tegen deze maatregel. Kijk naar de YouTube-video ‘AFNL-NOA pleit voor pensioen bij 45 arbeidsjaren‘: 

Als zwaar beroep worden bijvoorbeeld aangemerkt werken in de transport of als leerkracht. Ook klagen sommige gezondheidswerkers over de zwaarte van hun werkzaamheden. Het gaat dan niet alleen om grote lichamelijke inspanningen, maar ook om stress. Gezondheidswerkers die op een Intensive Care afdeling in een ziekenhuis werken hebben bijvoorbeeld last van stress maar ook als ze werken in een verpleeghuis voor mensen op hoge leeftijd, die aan dementie lijden.

De regering wil ervoor zorgen dat mensen met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen met werken en dan eerder recht hebben op een AOW-uitkering.

Lees hierover in ‘Betere pensioenafspraken voor mensen met zware beroepen’ op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel/betere-pensioenafspraken-voor-mensen-met-zware-beroepen.

 

verwante lessen

Login Form