Riolering en schoon water - bron: goede riolering en schoon water


Als je aan mensen vraagt wat de drie belangrijkste medische doorbraken zijn geweest, zullen ze meestal de volgende zaken noemen: de uitvinding van antibiotica, de pil of het gebruik van vaccins. Maar minder mensen zullen de aanleg van riolering en waterleiding een medische doorbraak noemen. Toch zijn ze dat wel degelijk, al was vroeger niet duidelijk waarom dat zo was.

Riolering en waterleiding maken persoonlijke hygiëne mogelijk. De mensen konden zich voortaan wassen met schoon water. Vervuild water kon worden afgevoerd. Urine en uitwerpselen werden weggespoeld. Nog weer later werd en wordt water uit riolering ook nog gezuiverd voor het wordt geloosd. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Nederland in grote rioolwaterzuiveringsinstallaties, die onder beheer staan van waterschappen.

waterzuiveringsinstallatie

Het bleek dat overal waar riolering en waterleiding waren aangelegd en woningen hierop waren aangesloten, mensen minder vaak ziek werden en minder jonge kinderen stierven aan diarree of een andere ziekte.

Ook braken er minder vaak epidemieën van cholera of een andere besmettelijke ziekte uit. En als er een epidemie was, dan bleef die vaak beperkt van omvang. Daardoor nam ook de gemiddelde levensverwachting van mensen toe.

Niemand wist aanvankelijk hoe dat kon, tot duidelijk werd dat diarree, cholera en veel andere ziekten verwekt worden door bacteriën en virussen die zich ook in het huisvuil bevinden.

 

verwante lessen

Login Form