Riolering en schoon water - bron: zonder riolering en schoon water


Vooral in ontwikkelingslanden hebben mensen nog geen aansluiting op riolering en waterleiding, al is daar nu wel degelijk bekend dat dit infectieziekten helpt voorkomen. Mensen in de derde wereld gebruiken nog steeds een meer, een rivier of plekken op straat als open riool. Rivieren en meren waar huisvuil in wordt gegooid, zijn ook plekken waar mensen zich wassen, de was doen en waar ze hun drinkwater uit halen. Vuil water en huisvuil op plekken waar veel mensen komen en kinderen spelen, zijn broedplaatsen voor bacteriën en virussen die mensen ziek kunnen maken. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor die ziekteverwekkers.

nietvooriedereen

Hoe is het te verklaren dat dit nog steeds het geval is?

  • Het aanleggen en onderhouden van riolering en waterleiding kost geld, en dat heeft de overheid in ontwikkelingslanden niet of onvoldoende. Dat komt mede omdat ontwikkelingslanden grote schulden hebben aan andere landen en aan banken. Die moeten, met rente en al worden afgelost.
  • Het ontbreekt ontwikkelingslanden vaak aan kennis om op grote schaal riolering en waterleiding aan te leggen en ook om die voorzieningen te onderhouden. Er zijn weinig hoogopgeleide mensen die deze kennis hebben, en zij die dat wel hebben, verlaten vaak het land om ergens anders een beter bestaan op te bouwen. In Nederland is de kennis voor de aanleg en onderhoud van riolering en waterleiding wel voldoende aanwezig.
  • Wat ook vaak ontbreekt in ontwikkelingslanden is goed bestuur. Dat is nodig om op grote schaal riolering en waterleiding aan te leggen in steden. Bestuurders blijken niet altijd even betrouwbaar te zijn. Ook ontbreekt het aan goede regels waar sanitaire voorzieningen aan moeten voldoen. En als die regels er wel zijn, ontbreekt het vaak aan middelen om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan die regels houdt.
  • Het probleem van ontbrekende riolering en waterleiding in steden is gegroeid omdat mensen massaal van het platteland naar steden trekken en daar zelf huisjes bouwen. Die gebrekkige woningen zijn gemaakt van materialen die toevallig voorhanden zijn. In de wijken die zo ontstaan ontbreekt het aan waterleiding en riolering. Stadsbestuurders zijn niet bereid om die voorzieningen aan te leggen in deze krottenwijken of pas na verloop van jaren, als duidelijk is geworden dat krottenwijkbewoners niet meer uit de stad weg zullen gaan. Soms willen stadsbestuurders toch wel riolering en waterleiding aanleggen in krottenwijken, maar hebben ze er het geld niet voor en ontbreekt de kennis om dat te doen. Zo leven vaak vele duizenden mensen dicht opeengepakt in krottenwijken, te midden van huisvuil dat zich er ophoopt, met alle gevaar van het oplopen van infectieziekten.
  • Vooral in ontwikkelingslanden komt het regelmatig voor dat mensen op de vlucht slaan, omdat er in hun woongebied een oorlog aan de gang is, of vanwege een grote ramp. De vluchtelingen komen in kampen terecht waar ze, net zoals bewoners van krottenwijken, in grote aantallen dicht opeengepakt zitten en het zonder goede sanitaire voorzieningen moeten stellen, met alle gevaar voor hun gezondheid van dien.

 

verwante lessen

Login Form