Riolering en schoon water - wat doen de vn?


In 2015 hebben de Verenigde Naties een lijst van zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesteld die in 2030 moeten zijn gehaald.

sdg6Ontwikkelingsdoel 6 luidt: Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

Hiervan luidt artikel 6.2: Tegen 2030 zorgen voor toegang tot gepaste en degelijke sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen, en een einde maken aan openbare ontlasting, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de behoeften van vrouwen en meisjes en mensen in kwetsbare situaties.

Riolering en waterleiding zijn onmisbare onderdelen van sanitatie. Sanitatie gaat niet alleen over sanitaire voorzieningen zoals de wc. Het gaat ook om bewustwording van en educatie over het nut en de noodzaak van goede hygiënische leefomstandigheden. Zo kunnen mensen een gezond en waardig leven leiden. 

De Verenigde Naties vonden en vinden nog steeds goede riolering en aanverwante voorzieningen zo belangrijk dat ze in 2008 het Jaar van de Sanitatie hielden. Hieraan werkten mee het ontwikkelingsprogramma van de VN UNDP, de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, het kinderfonds UNICEF en enkele andere VN-organisaties.

UNICEF zorgt voor goede sanitaire voorzieningen op scholen in ontwikkelingslanden. Ook geeft zij op die scholen voorlichting over goede hygiëne.

De WHO maakt beleid, doet onderzoek, stelt normen en geeft adviezen op het gebied van gezondheid. Daarbij geeft de WHO ook aandacht aan schoon water en goede riolering.

De UNDP helpt regeringen van ontwikkelingslanden die er voor zorgen steeds meer mensen toegang te geven tot schoon water en sanitaire voorzieningen.

Het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN, UNHCR, zorgt voor huisvesting van vluchtelingen die in kampen wonen. Ze zorgt ook voor sanitaire voorzieningen in deze kampen.

Sinds 1993 wordt op initiatief van de Verenigde Naties jaarlijks op 22 maart stilgestaan bij het belang van waterbeheer en watermanagement.

Overal ter wereld worden op en rond Wereld-Water-Dag activiteiten georganiseerd met als doel de waterproblematiek bij een breed publiek bekend te maken.

 

verwante lessen

Login Form