Riolering en schoon water - voor de docent: info


De onderwerpen van deze les zijn uitgesproken voorbeelden van zaken die je pas leert waarderen als je die op gegeven moment mist, al is het maar voor korte tijd: waterleiding en riolering. Telkens als je de was doet, naar de wc gaat of de afwas doet, maak je er gebruik van. Dat kan allemaal niet als van je woning de afvoer naar de riolering door een verstopping of mankement niet te gebruiken is.

Voor mensen in rijke landen is dat een ongemak dat maar af en toe optreedt en meestal van korte duur is. Maar voor andere mensen, vooral in ontwikkelingslanden, is het een blijvend probleem en een bron van gevaar voor infectieziekten. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor deze ziekten. Mensen in ontwikkelingslanden moeten het meestal zonder goede riolering stellen.

Plan van aanpak:
Voor de opdracht in de les trekt u één uur uit. U deelt de klas in groepen van vier in.

Het eerste deel van de opdracht is het bestuderen van bronnen. Ruim hiervoor de helft van de tijd voor.

Het is handig dat in iedere groep de leerlingen de bronnen onder elkaar verdelen en dat iedere leerling één bron leest.

Voor het tweede deel van de opdracht trekt u de rest vn de tijd in. 

Iedere groep zoekt met Google Earth een stad in een ontwikkelingsland op, bij voorkeur een stad met een of meer krottenwijken. Daarna schrijven ze een brief aan het bestuur van de stad die ze hebben gekozen.

In die brief vragen ze het bestuur om overal waar dat nog nodig is, riolering en waterleiding aan te leggen en alle woningen hierop aan te sluiten. Ook vragen ze het bestuur om alle woningen die nog geen doorspoelbare wc hebben, er een te geven. Ze leggen uit waarom deze maatregelen de volksgezondheid in de stad ten goede zullen komen en dat de Verenigde Naties willen dat alle mensen wereldwijd uiterlijk in 2030 goede sanitaire voorzieningen hebben.

Als iedereen klaar is, leest en beoordeelt u de brieven.

N.B.
Kunt u Google Earth niet inzetten voor deze les, dan zijn hier enkele steden waar leerlingen mee aan de slag kunnen.

In Azië: Kolkata en Mumbai in India, Dhaka in Bangladesh.

In Afrika: Lagos in Nigeria, Caïro in Egypte.

In Latijns-Amerika: São Paulo en Rio de Janeiro in Brazilië.

Uitwerking:
De aanwezigheid van en aansluiting van woningen op riolering zorgt er samen met doorspoelbare wc’s in woningen voor dat mensen minder of helemaal niet in aanraking komen met ontlasting, urine en ander huisvuil nadat het uit huis is afgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat mensen in aanraking komen met ziektekiemen in dat huisvuil. Dat gebeurt nog steeds overal waar huisvuil op straat terechtkomt of in rivieren, meren e.d., waar mensen vervolgens water van gebruiken. Overal waar dat gebeurt, worden mensen vaak ziek en is er steeds gevaar van epidemieën. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor dat gevaar.

Met een systeem van waterleidingen worden mensen voorzien van water waar mensen niet ziek van worden en waarmee ze zichzelf beter schoon kunnen maken en houden. Ook dat helpt voorkomen dat mensen ziek worden en dat er epidemieën uitbreken.

De Verenigde Naties vinden het belang van riolering en schoon water via waterleidingen dermate groot dat ze in hun Duurzame Ontwikkelingsdoelen een artikel hebben opgenomen waarin staat dat uiterlijk in 2030 iedereen goede sanitaire voorzieningen en een aansluiting op riolering moet hebben.

Achtergrondinformatie:
Riolering FAQ Veel gestelde vragen, op https://www.lenntech.nl/water-riolering-faq.htm

Deze les past bij:

Kerndoel 36: De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

Kerndoel 38: De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen te plaatsen.

Kerndoel 42. De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.

Kerndoel 46. De leerling leert over de verdeling van welvaart en armoede over de wereld, hij leert de betekenis daarvan te zien voor de bevolking en het milieu, en relaties te leggen met het (eigen) leven in Nederland.

 

verwante lessen

Login Form