Lagelonenlanden


Van de late Middeleeuwen tot in de 19e eeuw werd textiel in Nederland gemaakt door mensen thuis. Die spinden garen en weefden lappen stof op  handweefgetouwen. Daarna verplaatste de productie van textiel zich naar fabrieken waar de productie door machines werd gedaan, aangedreven door stoomkracht en later door stroom. Tot omstreeks 1960 was de textielindustrie een bloeiende bedrijfstak en werd onze kleding vooral in Nederland gemaakt. Nu is er vrijwel niets meer van over. Kleding wordt niet langer meer in Nederland gemaakt, maar ergens anders, vaak in een ander werelddeel.

Hoe kan dat? En wat doen de Verenigde Naties nu voor de mensen die in de textielindustrie werken?

textiel twenteEen textielfabriek in Twente in 1945

 

verwante lessen

Login Form