Leg het werk neer - opdracht

 

opdrachtJullie krijgen enkele voorbeelden van conflicten tussen werknemers en hun werkgever, die hebben geleid tot een staking of hadden kunnen leiden tot een staking.

Onderzoek een van die voorbeelden aan de hand van de volgende vragen:

  • Waar draaide het conflict om?
  • Is dat conflict pas na een staking opgelost of zonder dat er een staking plaatsvond?
  • Hoe was een (eventuele) staking te rechtvaardigen, gelet op de aanleiding of de aanleidingen om te staken?
  • Was een (eventuele) staking te rechtvaardigen, gelet op de gevolgen ervan voor de werkgever en voor andere mensen?

Verwerk de uitkomsten van je onderzoek in een geschreven verslag of een podcast.

 

verwante lessen

Login Form