Onze rechten - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen het verschil uitleggen tussen grondrechten en mensenrechten;
  • De leerlingen kunnen voorbeelden geven van rechten die of alleen grondrecht of alleen mensenrecht zijn maar niet beide;
  • De leerlingen kunnen aangeven welke rol de Nederlandse Grondwet speelt in de Nederlandse wetgeving als geheel;
  • De leerlingen kunnen uitleggen welke rol president Roosevelt van de Verenigde Staten  heeft gespeeld bij de oprichting van de Verenigde Naties in 1945.
  • De leerlingen kunnen uitleggen hoe daarna de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties is ontstaan.

 

verwante lessen

Login Form