Onze rechten - bron: over grond- en mensenrechten

 
We zijn allemaal vrij om onze mening te mogen geven, in een discussie of in krantenartikel bijvoorbeeld. Maar waar staat dat we dat recht hebben?

Het staat tussen de grondrechten in de Nederlandse Grondwet.

Artikel 7 van de Grondwet luidt:

  • Voor het openbaren van gedachten of gevoelens heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan.

In simpel Nederlands betekent dat: je hoeft vooraf geen toestemming te hebben om je mening te geven.

Het recht staat ook als mensenrecht in de UVRM

Artikel 19 van de UVRM luidt:

  • Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om met alle middelen en ongeacht grenzen, inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

In simpel Nederlands: Je hebt het recht te denken en te zeggen wat je wilt.

Waarom staat het in twee verschillende teksten? Is één tekst niet genoeg?

freedomofspeech

Zo zijn er meer grondrechten die lijken op mensenrechten. Maar alle mensenrechten verschillen op twee punten van alle grondrechten.

  • Grondrechten gelden voor de mensen van één land. Dus gelden de grondrechten in de Nederlandse Grondwet uitsluitend voor mensen in Nederland.

Mensenrechten gelden voor alle mensen, overal ter wereld.

  • Grondrechten zijn opgenomen in de Grondwet. Van de Grondwet zijn allerlei wetten afgeleid. Als een land zich niet aan deze wetten houdt, kun je naar de rechter stappen. Mensenrechten zijn opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Een verklaring is niet meer dan een mooie belofte. Als een land zich niet aan deze verklaring houdt, kun je niet naar de rechter stappen.

De Verenigde Naties zien erop toe dat zoveel mogelijk mensenrechten ook komen te staan in de grondwet van de landen die lid zijn van de Verenigde Naties. Dat verklaart waarom grondwetten die we in Nederland hebben, vaak op de mensenrechten lijken.

Wel moet je soms goed lezen om te zien dat de teksten uit Grondwet en UVRM over hetzelfde recht gaan. Een voorbeeld:

In de UVRM staat in artikel 4: ‘Slavernij is verboden’. Dat staat niet met zoveel woorden in de Nederlandse Grondwet. Toch is ook in Nederland slavernij verboden. In artikel 15 van de Grondwet staat: ‘Iedereen heeft recht op vrijheid’.

Soms is een recht in de UVRM helemaal niet te vinden in de Nederlandse Grondwet. Ook het omgekeerde komt voor. Dat wil niet zeggen dat ze niet belangrijk zijn. Een voorbeeld:

‘Het is verboden te martelen’ staat in artikel 5 van de UVRM. Die tekst vind je niet terug in de Nederlandse Grondwet, maar toch is martelen ook in Nederland niet toegestaan. Dat is weer in andere wetten geregeld.

 

verwante lessen

Login Form