Onze rechten - bron: de nederlandse grondwet

 
In een Nederlandse wet staan afspraken of regels die voor alle mensen in Nederland gelden. De wetten worden gemaakt door het kabinet samen, met de Eerste en de Tweede Kamer en het staatshoofd, koning Willem-Alexander (die zet zijn handtekening onder de wet voordat die wet daadwerkelijk ingaat).

Een voorbeeld van een wet: je mag niet door rood licht rijden. Dat staat in de Verkeerswet.

Er is één wet die boven alle andere wetten gaat, de Grondwet. Alle andere wetten in Nederland zijn ondergeschikt aan deze wet. De grondwet bevat 130 artikelen. De eerste 23 artikelen vormen samen de grondrechten, waarin rechten staan die aan iedereen in Nederland worden toegekend.

grondwet2

Van dit gedeelte uit de Grondwet is in deze les verderop een versie opgenomen in eenvoudige taal. Om te laten zien wat we hiermee bedoelen, geven we als voorbeeld Artikel 1:

De officiële tekst hiervan is: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

De versie van dit artikel luidt in eenvoudige taal: iedereen die in Nederland is, moet in dezelfde situatie gelijk worden behandeld. Niemand mag worden gediscrimineerd.

 

verwante lessen

Login Form