Onze rechten - bron: de grondwet in eenvoudige taal

 
De schuingedrukte artikelen staan ook in Opgave I.

1. Alle mensen zijn gelijk. Discriminatie is verboden.
2. Iedereen mag naar het buitenland gaan. Vreemdelingen kunnen niet zomaar het land worden uitgewezen.
3. Iedere Nederlander heeft het recht om ambtenaar te worden.
4. Iedere Nederlander heeft kiesrecht.
5. Iedereen heeft het recht om schriftelijke verzoeken bij de overheid in te dienen.
6. Alle mensen hebben het recht op vrijheid van godsdienst.
7. Alle mensen hebben het recht om te zeggen en schrijven wat ze willen.
8. Alle mensen hebben het recht om lid te zijn van een vereniging.
9. Alle mensen hebben het recht om te vergaderen.
10. Iedereen in Nederland heeft recht op privacy.
11. Niemand mag zomaar aan je komen.
12. Niemand mag zomaar in andermans huis binnenkomen.  
13. Niemand mag zomaar een brief aan jou openmaken of je telefoon afluisteren.
briefopener14. Niemand mag zomaar een huis of stuk grond dat je bezit van je afpakken.
15. Iedereen heeft recht op vrijheid.
16. Je mag alleen gestraft worden (met een boete of gevangenisstraf) als je een wet hebt overtreden.
17. Je hebt het recht om tegen een straf in beroep te gaan.
18. Je hebt bij een rechtszaak recht op hulp van een advocaat.
19. Iedereen heeft recht op werk. De regering moet zorgen dat er voor iedereen werk is.
20. Iedereen heeft recht op inkomen. De regering moet ervoor zorgen dat iedereen voldoende inkomen heeft.
21. Iedereen heeft recht op een prettige en schone woonomgeving. De regering moet daarvoor zorgen.
22. Iedereen heeft recht op hulp als hij of zij ziek is. De regering moet daarvoor zorgen. Iedereen heeft ook recht op een dak boven zijn hoofd. De regering moet ook daarvoor zorgen.
23. Iedereen heeft recht op onderwijs. De regering moet ervoor zorgen dat er goed onderwijs is.

 

verwante lessen

Login Form