Betere arbeidsvoorwaarden in naaiateliers - opdracht

 

opdrachtGoede arbeidsvoorwaarden voor de werknemers die de kleding die je koopt maken, zie je terug in de prijs van die kleding. Voor welke van die arbeidsvoorwaarden ben je bereid extra te betalen? Ga ervan uit dat de werknemers over hun salaris niets te klagen hebben. Die arbeidsvoorwaarde kun je dus buiten beschouwing laten.

Stel aan de hand van de bronnen een lijst op van vijf goede arbeidsvoorwaarden die volgens jou belangrijk zijn bij het op verantwoorde wijze fabriceren van kleding. Zet bovenaan de lijst de voorwaarde die je het belangrijkst vindt en noteer de andere in aflopende volgorde van belangrijkheid.

In de bronnen vind je voorbeelden van arbeidsvoorwaarden waaronder kleding wordt gemaakt.

Stel naar aanleiding van deze lijst voorwaarden een pamflet of videoboodschap op waarin je je leeftijdgenoten oproept om kleding te kopen die onder goede arbeidsvoorwaarden is gemaakt.

 

verwante lessen

Login Form