CAO-onderhandelingen


Iedere werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met zijn werkgever. In die overeenkomst zijn veel zaken vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan werktijden, vakantiedagen, salaris, de duur van de overeenkomst en niet te vergeten een omschrijving van de taken die de werknemer moet uitvoeren. De overeenkomst gaat in op het moment dat de werknemer in dienst treedt bij zijn werkgever en kan daarna worden veranderd of beëindigd.

kantoorpersoneel

Maar iedere werknemer heeft zolang hij voor zijn werkgever werkt nog een andere arbeidsovereenkomst met zijn werkgever, namelijk een collectieve arbeidsovereenkomst of kortweg CAO.

 

verwante lessen

Login Form