CAO-onderhandelingen - voor de docent: info

 
In deze les gaan de leerlingen na hoe CAO-onderhandelingen verlopen. Soms verlopen die soepel als de betrokken werkgevers en werknemers het snel eens worden over wat er uiteindelijk in de CAO moet staan. Dan weer verlopen de onderhandelingen stroef wat soms tot stakingsacties kan leiden waar buitenstaanders last van hebben. Altijd is het een kwestie van geven en nemen tussen de partijen tot er een compromis bereikt is.

Plan van aanpak:
Voor deze les trekt u 1 uur uit. Eerst laat u de leerlingen de bronteksten individueel lezen. Geef ze hiervoor 25 minuten de tijd. Daarna deelt u de klas in in groepen van vier. Voor wat u de groepen laat doen, trekt u derest van de tijd uit.

Iedere groep zoekt op internet een voorbeeld van onderhandelingen over een nieuwe CAO. Het voorbeeld dat ze vinden onderzoeken ze aan de hand van de volgende vragen:

  • Voor wat voor bedrijf of bedrijfstak moest er een nieuwe CAO komen?
  • Welke bonden van werkgevers en werknemers voerden de onderhandelingen over de nieuwe CAO?
  • Wat wilden de werknemers met de onderhandelingen bereiken?
  • Wat wilden de werkgevers met de onderhandelingen bereiken?
  • Indien de onderhandelingen moeizaam zijn verlopen, waar konden beide partijen het maar niet eens over worden?
  • Is de CAO op vreedzame wijze tot stand gekomen, of voerden werknemers acties tegen hun werkgevers voordat de CAO tot stand kwam?

Ze leggen de resultaten van dat onderzoek vast in een verslag. Als iedereen klaar is, leest u de onderzoeksverslagen door.

Deze les past bij:

Kerndoel 39: De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren.

Kerndoel 44: De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlands politiek bestel als democratie functioneert en leert zien hoe mensen op verschillende manieren bij politieke processen betrokken kunnen zijn.

 

verwante lessen

Login Form