Groene energie - voor de docent: leerdoelen

 

  • Leerlingen hebben gezien wat biobrandstoffen zijn.
  • Leerlingen kunnen uitleggen wat duurzame landbouw is en in welke opzichten die verschilt van niet-duurzame landbouw.
  • Leerlingen kunnen uitleggen hoe aanwending van landbouwproducten voor de aanmaak van biobrandstoffen kan leiden tot hogere voedselprijzen en daarmee meer armoede.
  • Leerlingen kunnen uitleggen hoe grootschalige productie van biobrandstoffen ten koste kan gaan van biodiversiteit en cultureel erfgoed.
  • De leerlingen kunnen uitleggen hoe de productie en het verbruik van biobrandstoffen kan bijdragen aan de inspanningen van de Verenigde Naties om het milieu te beschermen en de opwarming van de aarde af te remmen.

 

verwante lessen

Login Form