Groene energie - bron: een nieuwe coöperatie


Fictivia wil de eigen kleinschalige landbouw veranderen in grootschalige landbouw. De opbrengst hiervan moet worden uitgevoerd naar het buitenland. Een buurland van Fictivia heeft al eerder zo'n plan proberen uit te voeren. Daar zijn toen fouten bij gemaakt waardoor het uiteindelijk mislukte. Wat die fouten waren, is te lezen in ‘Bron: hoe moet het niet’.

Om die fouten te vermijden, willen de boeren van Fictivia op eigen kracht landbouw opzetten, met grote akkers voor het verbouwen van maïs en soja. Deze gewassen dienen als grondstoffen voor het produceren van ethanol . Ook willen ze een eigen fabriek bouwen waar uit de opbrengst van de teelt de ethanol wordt gemaakt. En dat alles willen ze doen zonder bemoeienis van een groot, buitenlands bedrijf.

ethanolfabriek

Daarom willen ze een coöperatie oprichten. Ze willen hun land samenvoegen tot grot akkers. Daarop willen ze afwisselend de maïs en de soja verbouwen. Hierdoor blijft de bodem beter vruchtbaar dan wanneer je er aan één stuk door hetzelfde gewas op verbouwt. Verder willen ze naast kunstmest ook mest van dieren gebruiken. Die mest komt van boeren die kippen en varkens houden. Dat kan want sommige boeren willen kippen en varkens blijven houden voor het voedsel dat deze dieren leveren. Bestrijdingsmiddelen zijn nodig, tegen onkruid, ongedierte en plantenziekten, maar er zijn bestrijdingsmiddelen in de handel die snel afbreekbar zijn en dus niet lang in de bodem blijven zitten. Ten slotte is er water nodig, veel water zelfs. Fictivia heeft  een klimaat met een regentijd en een droge tijd. Het is belangrijk dat overal langs de grote akkers overdekte bassins worden aangelegd waar regenwater in kan worden opgeslagen voor bevloeiing van de akkers. Zo zal er in de droge tijd minder water hoeven worden opgepompt uit de grond.

 

verwante lessen

Login Form