Groene energie - bron: grootschalig in zuid-amerika


Argentinië heeft in de jaren 2000 en daarna zwaar ingezet op de ontwikkeling van de grootschalige landbouw. Een van de drijfveren hiervoor was de groeiende markt voor biobrandstoffen, en met name van biodiesel gemaakt uit sojaolie. Argentijnse bedrijven hoopten veel biodiesel te verkopen in het buitenland. Daarnaast wilden coöperaties van kleine agrariërs biobrandstoffen gaan ontwikkelen voor eigen gebruik.

In Brazilië domineerde toen al op veel plaatsen de grootschalige landbouw het landschap. Je zag er vooral soja en allerlei graansoorten. Mensen zag je bijna niet meer. Velen waren van huis en haard verdreven. Zelfs de kerkhoven die je in elk dorp kon vinden, waren ontruimd. De sociale ellende was groot. Mensen verloren hun grond, hun middelen van bestaan en vluchtten naar de steden om daar te proberen om te overleven.

Sindsdien is de grens van het grootschalig landbouwgebied steeds verder vanuit Zuid-Brazilië naar het noorden opgeschoven. Vrachtwagens die soja en granen vervoeren rijden af en aan. Je ziet ze van kilometers ver al aankomen omdat er amper bomen over zijn die het zicht belemmeren. De grote bossen zijn al lang verdwenen, de rijke soortenrijkdom van planten en dieren heeft plaats gemaakt voor monoculturen van soja en maïs, bijna allemaal bestemd voor de uitvoer. Of anders gezegd: de biodiversiteit is sterk verminderd als gevolg van de massale  teelt en uitvoer van soja en maïs.

productiezuidamerika

In Europa wordt die ingevoerde soja en maïs vooral gebruikt  als voer voor varkens en kippen. Op andere plaatsen in Brazilië eist de runderteelt heel veel land op. Voor de grootschalige akkerbouw en veeteelt moet een steeds groter deel van het Amazonewoud wijken. Dat gebeurt vooral sinds het aantreden van Jaïr Bolsonaro als president van Brazilië 2019. Die moedigt landbouw en ook mijnbouw aan in het Amazonegebied.

Dit alles gaat niet alleen ten koste van de biodiversiteit, ook blijft er voor de kleine boeren in Brazilië steeds minder land over om te bewerken. Steeds meer van die boeren kunnen niet langer hun gezin voeden met de opbrengst van hun kleine akkers.

Sommigen spreken ook nog over een culturele ramp. Het beste voorbeeld daarvan is het feit dat veel streekproducten moeten wijken voor hamburgers. Ook verdwijnen traditionele feesten en gewoontes, omdat er te weinig mensen zijn die ze nog in stand kunnen houden.

 

verwante lessen

Login Form