Mijnen: kosten van opruimen - bron: landmijnen wereldwijd


Jaarlijks brengt de International Campaign to Ban Landmines, ICBL een rapport uit aan de Verenigde Naties. In dit rapport kun je lezen hoeveel landmijnen er ongeveer zijn wereldwijd, in welke landen de meeste landmijnen liggen, wat er is bereikt bij het ruimen van landmijnen en hoeveel dat ruimen heeft gekost. Ook houdt de ICBL elk jaar bij hoeveel mensen het slachtoffer zijn geworden van landmijnen.

Het probleem dat het ICBL elk jaar op die manier in kaart brengt is kolossaal. Er liggen wereldwijd tientallen miljoenen landmijnen verstopt in landen als Colombia, Afghanistan, Bosnië-Hercegovina en Angola, allemaal landen waar kort of langer geleden oorlog is gevoerd.

Ook worden jaarlijks duizenden burgers het slachtoffer van landmijnen. Die mensen vinden de dood of lopen zwaar, vaak blijvend letsel op.

Blauwhelmen van de VN (zie de bron ‘Wat doen de VN?’) en bedrijven als het Britse MAG zijn in touw om landmijnen te ruimen.

Daar staat tegenover dat enkele landen nog steeds landmijnen maken en in voorraad houden. In 2020 waren er wereldwijd rond 50 miljoen antipersoonsmijnen in voorraad. Ook worden er in deze tijd nog steeds landmijnen geëxporteerd en ingezet tijd oorlogen.

Wil je er meer over de ICBL lezen? Kijk dan op ICBL- International Campaign to Ban Landmines.
Meer weten over het Britse MAG? Kijk dan hier MAG.

Op de wereldkaart hieronder is te zien in welke landen de meeste landmijnen liggen.

landmijnenwereldkaartLanden met meer dan 100 slachtoffers van mijnen 

 

verwante lessen

Login Form