Stop de drop-out - bron: spijbelrechter


In Nederland heb je rechtspraak voor volwassenen en rechtspraak voor minderjarigen (mensen tot 18 jaar). Bij de rechtspraak voor minderjarigen zijn kinderrechters werkzaam. Van die kinderrechters zijn er rechters die scholieren beoordelen die regelmatig spijbelen, zogenaamde spijbelrechters.

rechter

De eerste spijbelrechter van Nederland, mr. Olthof uit Almelo werd in 2008 aangesteld door de toenmalige minister van Justitie Ernst Hirsch-Ballin. In de rechtszaal wilde deze rechter met spijbelaars kunnen praten. Niet alleen over het spijbelen zelf maar ook over de redenen waarom de leerlingen hadden gespijbeld. Voorbeelden daarvan kunnen zijn ruzie thuis of met vriendjes, ADHD of het gebruik van softdrugs. Ook kan het zijn dat het onderwijs dat de leerling volgt, niet bij hem of haar past.

Hieronder een interview met deze rechter.

Belonen
De rechter zegt dat hij liever beloningen uitdeelt dan straffen. Want om de problemen op te lossen is er hulp nodig. Op de zitting wordt het probleem besproken en afgesproken een vorm van hulpverlening in te schakelen. Na een maand of drie wordt dan gekeken of die hulp heeft gewerkt. En of de leerling weer met plezier naar school gaat. “Je kunt een kind 140 uur werkstraf geven, maar ik heb liever het 140 uur op school zit”, aldus de rechter. Bovendien heeft de leerling zichzelf al genoeg gestraft. Hij blijft zitten en verliest daardoor een jaar, of hij wordt overgeplaatst naar een lagere opleiding, aldus de rechter.

De rechter treedt dus meer op als een soort hulpverlener. Hij probeert een probleem op te lossen en besteedt daar soms wel drie of vier zittingen aan. Wel wordt er, als alles goed gaat, een symbolische straf uitgesproken, zoals een voorwaardelijke werkstraf van enkele dagen. Dit om er voor te zorgen dat de leerling niet opnieuw gaat spijbelen. “De bedoeling is dat het kind de goede weg blijft bewandelen en we het niet meer terugzien. De praktijk leert dat dat vaak het geval is.”

Naar: ‘Spijbelrechter beloont liever dan dat hij straft’ op https://www.nd.nl/nieuws/nederland/660816/spijbelrechter-beloont-liever-dan-dat-hij-straft.

 

verwante lessen

Login Form