Stop de drop-out - bron: veel schoolverlaters


In Nederland zitten er ruim een miljoen leerlingen op scholen voor middelbaar onderwijs (vmbo, havo, vwo) of voor mbo. Jaarlijks verlaten enkele tienduizenden van deze leerlingen hun school zonder diploma.

leerlingen

Wil je weten om hoeveel leerlingen het gaat van jaar tot jaar? Kijk dan op ‘Landelijke vsv-cijfers’ op https://www.ocwincijfers.nl/themas/voortijdig-schoolverlaten

N.B.:

  • Een startkwalificatie is een diploma of ander bewijs dat je je opleiding hebt afgerond.
  • vsv = voortijdige schoolverlater.

 

verwante lessen

Login Form