De Palestijnse kwestie - bron 6: wat doen de vn?

 
groenelijnPalestina stond tot 1947 onder Brits bestuur. Daarna namen de Verenigde Naties het bestuur van het gebied over. De VN kwam met een plan om het gebied tussen joden en Palestijnen te verdelen. Hoewel de Palestijnen ver in de meerderheid waren, kregen de joden volgens het plan ruim de helft van Palestina. De Palestijnen wezen het plan af.

Op 15 mei 1948 riepen de joden de staat Israël uit. Toen brak er oorlog uit tussen Israël en zijn Arabische buurlanden en met de Palestijnen. Tijdens de oorlog veroverde Israël de Westelijke Jordaanoever op Jordanië en de Gazastrook op Egypte. De oorlog eindigde met een wapenstilstand. Israël trok zich uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook terug.

In 1949 kwam de VN met een nieuw voorstel om Palestina tussen de twee volken te verdelen. Hiertoe trok ze de Groene Lijn. Ook wilde de VN een eigen staat voor de Palestijnen.


De Groene lijn uit 1949 (donkergroen) en de gedemilitariseerde zones (lichtgroen)


In juni 1967 vond de Zesdaagse Oorlog plaats tussen Israël en zijn Arabische buurlanden. Israël veroverde de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem en hield die na de oorlog bezet.

Na deze oorlog nam de Veiligheidsraad van de VN Resolutie 242 aan. Hierin staat dat Israël zich moet terugtrekken uit de drie bezette gebieden. Ook moeten Israël en de Palestijnen in vreedzaam overleg met elkaar de grenzen tussen Israël en de Palestijnse gebieden vastleggen. Deze resolutie werd nooit uitgevoerd, ook niet nadat Israël en zijn buurlanden in 1973 opnieuw oorlog tegen elkaar voerden.

Bovendien vestigden zich steeds meer joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever en bouwde Israël de afscheiding rond de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever en tussen Oost- en West-Jeruzalem.

De VN kwam in het geweer tegen de bouw van de afscheidingen omdat daarmee rechten van Palestijnen worden geschonden. Dat deed de VN aan de hand van de volgende artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

  • Artikel 13: Je hebt het recht om te gaan en staan waar je wilt, in eigen land en in het buitenland.
  • Artikel 17: Je hebt het recht om dingen te bezitten en niemand mag die bezittingen zonder goede reden afpakken.
  • Artikel 22: Je hebt het recht om jezelf te ontwikkelen en te profiteren van de gunstige omstandigheden (werk, cultuur, sociale zorg) in je land.

In 2004 vroeg de Algemene Vergadering van de VN het Internationaal Gerechtshof om zijn mening te geven over de bouw van de afscheidingen. Het Hof bepaalde dat de bouw ervan in strijd is met het internationale recht en beriep zich op Artikel 53 van de 4e Conventie van Genève:

”Het onteigenen van land, huizen en andere bezittingen van ‘beschermde personen’ (= mensen die leven onder een bezetting) is verboden.”

De 'beschermde personen' zijn in dit geval Palestijnen die grond, huizen en andere bezittingen kwijtraken door de bouw van de afscheidingen.

Hierop nam de VN Resolutie ES-10 aan. Daarin wordt Israël opgeroepen om de afscheiding neer te halen waar die door de Westelijke Jordaanoever loopt. Israël legde de resolutie naast zich neer en beriep zich op het recht om zichzelf te verdedigen en de plicht om haar burgers te beschermen. Wel was de regering bereid om een stuk route van de afscheiding dat door de Westelijke Jordaanoever loopt te verleggen tot op of dichtbij de Groene Lijn.

 

verwante lessen

Login Form