VN-Vrouwenvertegenwoordiger - bron: gesina van der molen


gesinavandermolenProfessor van der Molen was vrouwenvertegwoordiger in 1946 en 1952. Ze interesseerde zich vooral voor de positie van vrouwen in het volkenrecht. Ze was de eerste vrouwelijke student die aan de Vrije Universiteit Amsterdam een doctorstitel haalde. Later werd ze hoogleraar. Ze schreef over de rol van vrouwen in de internationale politiek: ‘Onze invloed op de publieke opinie is groter dan wij ons vaak realiseren. Laten wij die bewust ten gunste van recht en vrede aanwenden.’

Uit haar speech van 1952:

“In 1946, op de allereerste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, is een resolutie aangenomen waarin wordt gezegd dat vrouwen dezelfde politieke rechten zouden moeten hebben als mannen. We vonden het uitvoeren van die resolutie zeer urgent. Dat geldt nog steeds zo. Ik zou dezelfde woorden als 6 jaar geleden kunnen gebruiken: ‘Het is een onweerlegbaar feit dat we nog steeds leven in een mannenwereld. Het zijn mannen die besluiten om oorlog te voeren, het zijn mannen die – als ze daartoe besluiten - vrede sluiten en het zijn mannen die een nieuwe internationale rechtsorde proberen op te bouwen. Het is mijn stellige overtuiging dat deze situatie in de afgelopen zes jaar te weinig is veranderd en dat is zeer nadelig voor deze wereld. Er zijn verschillende redenen waarom vrouwen een groter aandeel in het politieke leven zouden moeten hebben en aan de regering van hun land.”

De foto is van 1948, gemaakt door een onbekende fotograaf

verwante lessen

Login Form