VN-Vrouwenvertegenwoordiger - wat doen de vn?


Elk jaar houdt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een grote, 3 maanden durende bijeenkomst in New York. Nederland en enkele andere lidstaten van de VN sturen een VN-Vrouwenvertegenwoordiger om aan deze bijeenkomst mee te doen.

Nederland heeft dat vanaf 1946 ieder jaar gedaan. Klik hier voor de lijst met alle vertegenwoordigers van 1946-heden.

De Nederlandse Vrouwen Raad, NVR, selecteert een vertegenwoordiger. Die trekt het land door, om ideeën op te doen voor de toespraak die ze voor de Algemene Vergadering zal houden. Tijdens deze bijeenkomst maakt ze deel uit van de delegatie die Nederland naar New York heeft gestuurd.

vnr

Wat de VN voor vrouwen, vrede en veiligheid doet, legde Caecilia van Peski in 2010 uit, toen ze VN-Vrouwenvertegenwoordiger van Nederland was:

“Als ik naar mijn eigen onderwerp rondom vrouwen, vrede en veiligheid kijk, dan kun je zien dat de VN een aantal goede dingen voor elkaar heeft gekregen. Zo is er een speciale afdeling van de VN die zich alleen maar op het verbeteren van het leven van meisjes en vrouwen richt. Die afdeling heet UNIFEM en ze werkt over de hele wereld aan projecten.

Een andere manier waarop de VN werkt is het instellen van speciale resoluties. Zo’n resolutie is te vergelijken met een afspraak waar ieder land dat lid is van de VN zich aan moet houden. Elke resolutie krijgt een eigen nummer. VN‑Veiligheidsraadresolutie 1325 bijvoorbeeld. En laat dat nu juist een heel bijzondere zijn. Want in deze resolutie staan afspraken die de positie van vrouwen, die lijden onder oorlog en geweld, probeert te verbeteren. Eén van die afspraken is, dat verschillende partijen in een oorlog zich zo goed mogelijk in moeten zetten om onschuldige vrouwen en kinderen, die niets met de oorlog te maken hebben, juist te beschermen en niet aan te vallen. Het zou natuurlijk beter zijn wanneer het de VN zou lukken om zo’n oorlog helemaal te voorkomen. Voor nu zet ik mij in om de positie van de vrouwen in ieder geval beter te maken onder de omstandigheden zoals ze nu zijn.”

 

verwante lessen

Login Form