VN-Vrouwenvertegenwoordiger - voor de docent: info


Aan de jaarlijkse bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York doet altijd een zo genoemde VN-vrouwenvertegenwoordiger uit Nederland mee. Tijdens de bijeenkomst houdt zij ook een toespraak. De  vertegenwoordiger wordt geselecteerd door de Nederlandse Vrouwen Raad. Wat moet het voor iemand zijn? Daar denken de leerlingen in deze les over na en ze brengen hier advies over uit aan de Nederlandse Vrouwen Raad.

Plan van aanpak:
Voor deze les trekt u 1 lesuur uit.

Eerst laat u de leerlingen de bron ‘Wat doen de VN?’ individueel lezen. Trek er enkele minuten voor uit.

Daarna deelt u de klas in groepen van drie in. Elke groep maakt een profielschets voor de nieuw aan te wijzen VN-vrouwenvertegenwoordiger van Nederland. Voor deze activiteit trekt u 20-25 minuten uit.

De profielschets moet duidelijk maken:

  • welke eigenschapen de kandidaat moet hebben om deze functie goed te kunnen  vervullen en
  • welk ideaal of welke idealen ze tijdens de toespraak voor de Algemene Vergadering moet uitdragen.

Iedere groep kiest een bron uit om te lezen of te bekijken.

N.B.: Het interview met Caecilia Peski bestaat uit twee delen. Elk deel telt u als één bron.

De leerlingen van elke groep lezen de bron die ze hebben gekozen samen door. Ook zoeken ze extra informatie over de vrouw over wie de bron gaat, bijvoorbeeld over haar loopbaan.

Daarna maakt elke groep zijn profielschets voor de nieuwe VN-Vrouwenvertegenwoordiger.

Als iedereen hiermee klaar is, kijkt u de profielschetsen na.

Tip
Laat een of meer groepen informatie verzamelen over een Nederlandse VN-vrouwenvertegenwoordiger over wie in de les geen bron is opgenomen. Een volledige lijst van vrouwen, die deze functie hebben gehad, is te vinden in de extra informatie.

Na de groepsactiviteit houdt u met de leerlingen een klassengesprek. Trek voor dit gesprek 20-25 minuten uit.

In dit gesprek stelt u samen met de leerlingen een profielschets voor de nieuwe VN-Vrouwenvertegenwoordiger op, aan de hand van de profielschetsen die de leerlingen in groepsverband hebben gemaakt.

Extra informatie:
Wie zijn tussen 1946 en heden Nederlandse VN-vrouwenvertegenwoordiger geweest? Dat is te zien op https://nl.wikipedia.org/wiki/VN_vrouwenvertegenwoordiger.
Meer weten over de Nationale Vrouwen Raad of NVR? Kijk op https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=2223

Deze les past bij:

Kerndoel 36: De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

Kerndoel 43: De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

 

verwante lessen

Login Form