Mensenrechten: universeel of niet?


In 1948 hebben de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aangenomen. De rechten die in de verklaring zijn opgenomen, gelden voor iedereen op aarde. Toch is er kritiek op wat er in de verklaring staat. Die kritiek komt er hierop neer dat er bij het opstellen van de UVRM te weinig rekening is gehouden met waarden en normen in culturen die anders zijn dan de westerse.

uvrmEleanor Roosevelt met de UVRM

Stel nou dat de VN besluit om een nieuwe versie van het UVRM op te stellen om aan de kritiek tegemoet te komen. Hoe zou de verklaring eruit gaan zien? Zouden dan niet alle rechten erin komen te staan die we nu kennen van de UVRM? Zouden er rechten in komen te staan die niet in de UVRM zijn opgenomen?

 

verwante lessen

Login Form