Feesten en rituelen - voor de docent: info

 
In Nederland leven meerdere groepen met verschillende religies. Die groepen hebben hun eigen religieuze feesten. Toch kunnen de meeste Nederlanders maar enkele van die feesten noemen. Vaak zijn dat alleen christelijke feesten, zoals het Kerstfeest, Pasen en Pinksteren. Van die feesten die ze kunnen noemen, hebben ze vaak een vage of deels onjuiste voorstelling van waar het bij die feesten om gaat en van hoe ze gevierd worden. Deze lesbrief biedt leerlingen de mogelijkheid om meer van religieuze feesten te weten te komen en van de levensovertuigingen waar de feesten bij horen.

Plan van aanpak:
Voor de opdracht in de les trekt u 1 uur uit. In het eerste deel van de opdracht laat u alle leerlingen twee bronnen individueel lezen, ‘Samen feesten’ en ‘Wat doen de VN?’. Hier trekt u 15 minuten voor uit.

Het tweede deel van de opdracht laat u de leerlingen in vijf groepen doen. Trek voor dit deel de rest van de les voor uit. 

Iedere groep kiest een feest uit waarover in de les een film is opgenomen, met daarbij de weergave van de gesproken tekst in de film. Van elk van de vijf wereldgodsdiensten is een film opgenomen. Let erop dat elke film aan bod komt.

De leerlingen bestuderen het feest in de film die ze gekozen hebben aan de hand van de volgende vragen:

  • Waar draait het om in de feest- of gedenkdag waar de film over gaat?
  • Waarom is het een godsdienstig feest?
  • Waarom zou je dit feest immaterieel cultureel erfgoed kunnen noemen dat bescherming moet krijgen door de UNESCO?

Daarna zoeken de leerlingen in de lijst ‘Kalender van religieuze feest- en gedenkdagen’ een ander feest op dat bij dezelfde godsdienst hoort als het feest dat ze al hebben onderzocht. Dit andere feest onderzoeken ze aan de hand van dezelfde vragen.

Over de feesten die de leerlingen hebben onderzocht maken de leerlingen naar keuze een artikel, een powerpointpresentatie of een podcast.

Als iedereen klaar is, bekijkt en beoordeelt u de eindproducten die de groepen hebben gemaakt. Dat doet u samen met de hele klas, zodat iedereen het een en ander leert over feesten van de vijf wereldreligies.

Deze les past bij:

Kerndoel 39: De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren.

Kerndoel 43: De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

 

verwante lessen

Login Form