Feesten en rituelen - wat doen de vn?

 
Lang niet overal ter wereld kunnen mensen met een bepaalde levensovertuiging, feesten vieren die bij die overtuiging horen. Zeker niet als ze samen een minderheid vormen in het land waar ze wonen en ze hun overtuiging niet in vrijheid kunnen beleven. Dat kan komen door de onverdraagzaamheid en discriminatie van het deel van de bevolking dat de meerderheid vormt.

Minderheden in landen zijn soms de oudste of oorspronkelijke bewoners van het land waarin ze wonen. Dat zijn bijvoorbeeld de indianen in de VS en Canada en de Aborigines in Australië.

Om ervoor te zorgen dat minderheden hun levensovertuiging in vrijheid kunnen beleven, hebben de Verenigde Naties in 2007 een verklaring opgesteld en aangenomen over de rechten van inheemse volken.

In deze verklaring wordt duidelijk gesteld dat inheemse volken gelijk zijn aan alle andere volken.

In artikel 12 van de verklaring staat onder meer het volgende: “Inheemse volken hebben het recht hun spirituele en religieuze tradities, gebruiken en ceremonies te openbaren, uit te oefenen, te ontwikkelen en te onderwijzen”.

Daarnaast houdt de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur UNESCO zich onder meer bezig met bescherming van zogenaamd "immaterieel cultureel erfgoed". De UNESCO zegt daarover op haar website:

unesco

 "Immaterieel erfgoed wordt wereldwijd bedreigd: dialecten en talen sterven uit, ambachtelijke kennis gaat verloren, mondelinge tradities verdwijnen.”

Daarom wil de UNESCO al dit erfgoed promoten en beschermen. Tot immaterieel erfgoed rekent de UNESCO onder meer sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen.

 

verwante lessen

Login Form