Het Molukse perspectief - voor de docent: erfgoed

 
malukuHet Museum Maluku heeft Molukkers geïnterviewd die de Japanse bezetting van Nederlands-Indië hebben meegemaakt en de periode na de bezetting waarin deze kolonie het onafhankelijke land Indonesië werd. Van deze Molukkers is een aantal in 1951, dus na de bezetting en de dekolonisatie van Nederlands-Indië, naar Nederland verhuisd. De andere geïnterviewde Molukkers zijn in Indonesië blijven wonen. Het Museum Maluku heeft zowel Molukkers die in Nederland zijn gaan wonen als Molukkers die in Indonesië zijn gebleven uitgekozen om te interviewen om aan te tonen dat deze twee groepen niet op dezelfde manier aankijken tegen de bezetting en de dekolonisatie van Nederlands-Indië.

Van de geïnterviewde Molukkers die naar Nederland zijn verhuisd, hadden de meeste zich gekeerd tegen de Japanse bezetters en daarna tegen de mensen die streden voor onafhankelijkheid van de Nederlandse kolonie. Ze hadden een speciale band met Nederland. Ze zaten in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger KNIL of dienden Nederland op een andere manier. Andere geïnterviewde Molukkers voelden zich minder sterk verbonden met Nederland en stonden minder onwelwillend tegenover de Japanse bezetters. Enkelen van hen waren zelfs bereid om voor deze bezetters te werken.

Van deze interviews zijn er een aaltal geplaatst op www.getuigenverhalen.nl.

 

verwante lessen

Login Form