Het toekomstige klimaat in Nederland


scenariosNederlandse zomers zullen droger worden en de winters natter. Dat als gevolg van de wereldwijde opwarming door de uitstoot van fossiele brandstoffen. Dat blijkt uit klimaatscenario's die het KNMI in oktober 2023 heeft uitgebracht. Het KNMI heeft de kennis van het meest recente rapport van het VN-klimaatpanel IPCC vertaald naar de situatie in Nederland. Zelfs in het meest optimistische scenario zijn de gevolgen voor Nederland groot.

Naast het gegeven dat de zomers droger en de winters natter worden, zullen in alle scenario's de temperatuur (tussen 0,8 en 4,0o C) en de zeespiegel stijgen en krijgen we te maken met meer extreem weer. 

 

verwante lessen

Login Form