Ontbossing

 

Sommige gebieden op aarde raken steeds meer van hun bossen kwijt. Het Amazonegebied is hier een bijvoorbeeld van. Dat is te zien op foto’s die vanuit kunstmanen in de loop van jaren van de aarde zijn gemaakt en ook op de landkaarten in de atlassen, die jullie op school gebruiken .

Van nature heeft altijd er al ontbossing plaatsgevonden, bijvoorbeeld als gevolg van de overgang van een mild naar een kouder klimaat. In het zuidpoolgebied, dat nu met een ijskap bedekt is, hebben vele miljoenen jaren geleden uitgestrekte bossen gestaan. Dat weten we omdat in dit gebied steenkoollagen zijn aangetroffen, die uit resten van deze bossen zijn ontstaan.

De natuur zorgt ook voor nieuwe bossen, vooral als het klimaat in een bepaald gebied steeds meer geschikt wordt voor boomgroei. Dat is bijvoorbeeld in Europa gebeurd, toen er ongeveer 12.000 jaar geleden een einde kwam aan de Weichselien-ijstijd. Tijdens die ijstijd waren Scandinavië en Finland met een ijskap bedekt. Na het afsmelten ervan ontstonden daar uitgestrekte bossen.

Sinds het ontstaan van de landbouw, enige duizenden jaren geleden, draagt ook de mens bij aan de ontbossing.

ontbossing amazoneOntbossing in het Amazonegebied in Brazilië

 

verwante lessen

Login Form