Ontbossing - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen hebben gezien dat ontbossing, en ook het ontstaan van nieuwe bossen van nature hebben plaatsgehad, voordat de mens er een rol in ging spelen.
  • De leerlingen hebben gezien hoe mensen door hun handelen bijdragen aan ontbossing.
  • De leerlingen kunnen enkele redenen benoemen waarom mensen bijdragen aan ontbossing en waarom ze roofbouw plegen op bossen.
  • De leerlingen kunnen de gevolgen benoemen van ontbossing en aangeven op welke geografische schaal of schalen die gevolgen merkbaar zijn.
  • De leerlingen kunnen uitleggen hoe mensen op duurzame wijze omgaan met bossen, zodat die niet op den duur verloren gaan.
  • De leerlingen hebben gezien hoe ze als consument kunnen helpen bij het aanpakken van ontbossing en roofbouw op bossen.
  • De leerlingen kunnen uitleggen hoe de Verenigde Naties bijdragen aan het behoud van en een duurzaam beheer van bossen wereldwijd.

 

verwante lessen

Login Form