Verwoestijning - bron: de grote groene muur

 
Om de oprukkende woestijn tegen te houden, willen de staatshoofden van dertien Afrikaanse landen in de Sahel een muur van bomen planten. Dwars door Afrika, van Senegal in West-Afrika tot Djibouti in het oosten van Afrika. Meer dan 7000 kilometer lang en 15 kilometer breed.

grotegroenemuurSchematische kaart van de Grote Groene Muur

De Senegalese president Abdoulaye Wade is degene die de aanzet heeft gegeven tot het aanleggen van deze Great Green Wall, oftewel de Grote Groene Muur. De bomen moeten de bodemerosie vertragen en windsnelheden verminderen. En door de bomen wordt er meer regenwater in de bodem opgenomen.

In Senegal is het werk aan de Grote Groene Muur al begonnen. De overheid steekt veel energie in het inschakelen van de bevolking. Studenten van de Cheikh Anta Diop Universiteit helpen mee. Honderden studenten trokken als vrijwilliger naar het platteland. Sinds 2007 is zo in Senegal al 10.000 hectare bos aangeplant.

Wat nieuw en voor velen hoopgevend is, is dat zoveel Afrikaanse landen het eens zijn geworden over het belang om iets te doen tegen de oprukkende woestijn. Tot nu toe werd er vooral afgewacht en naar het Westen gekeken. Dit initiatief komt uit de regio zelf.

Inmiddels is het project niet overal goed uit de verf gekomen. In de gordel waar de bomen worden geplant, valt vaak zo weinig regen, dat de bomen het nauwelijks kunnen bolwerken. Ook krijgen enkele gebieden te maken met politieke spanningen die het werk aan het project hinderen.

Inmiddels is niet langer sprake van één groot project, maar werken talrijke nationale en andere organisaties aan eigen projecten om bij te dragen aan het oprichten van de groene muur.

Naar:  ‘Hoever staat het met de “Afrikaanse Grote Groene Muur” die het continent groener moet maken?’ op https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/06/wat-is-de-afrikaanse-grote-groene-muur/

 

verwante lessen

Login Form