1945 - Oprichting van de VN

 

Voor zover we kunnen nagaan, is er altijd wel ergens oorlog geweest, met alle ellende van dien. Maar de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) overtrof in omvang en gevolgen alle oorlogen die er tot dan toe waren geweest. Daarom richtten enkele landen na deze de oorlog de Volkerenbond op. Die moest ervoor zorgen dat landen voortaan hun conflicten op vreedzame wijze beslechten.

De Volkerenbond slaagde daar niet in en kon niet voorkomen dat er in 1939 een oorlog uitbrak die nog omvangrijker en gewelddadiger was dan de Eerste Wereldoorlog. Dat was de Tweede Wereldoorlog.

Nog voor deze oorlog in 1945 ten einde kwam, werkten politici van de VS, Groot-Brittannië en andere landen aan de oprichting van een opvolger van de  Volkerenbond die oorlog moest helpen uitbannen: de Verenigde Naties of VN.

vn vlagDe vlag van de VN

 

verwante lessen

Login Form