1945 - Oprichting van de VN - bron: vn en de algemene vergadering

 
In één van de video's is te zien hoe Roosevelt en Churchill in 1941 de eerste aanzet gaven tot de oprichting van de VN. Ze kwamen met de idee dat 'vrije landen' samen moesten werken om oorlogen te voorkomen. Roosevelt bedacht voor dit nieuwe samenwerkingsverband de naam ‘Verenigde Naties’.

Met dit idee gingen in 1942 de leiders van 26 landen aan de slag. Dat mondde in juni 1945 uit in de daadwerkelijke oprichting van de VN. Toen ondertekenden  vijftig landen, waaronder Nederland, het Handvest (= oprichtingsacte) van de Verenigde Naties.

De Tweede Wereldoorlog eindigde officieel op 15 augustus 1945. Op 24 oktober 1945 trad de VN in werking. Vanaf die tijd vieren we wereldwijd elk jaar op 24 oktober de Dag van de Verenigde Naties.

Het hoofdkantoor van de VN werd in 1949 en 1950 in New York gebouwd en in 1951 officieel in gebruik genomen.

hoofdkantoorNewYorkHet hoofdkantoor van de VN in New York

Algemene Vergadering
In het hoofdgebouw kwam de vergaderzaal van de Algemene Vergadering. Dat is de belangrijkste afdeling van de VN. Daar komen elk jaar op 21 september alle leden bij elkaar. Ze vergaderen dan drie maanden lang. Soms zijn er spoedvergaderingen; die kunnen het hele jaar door plaatsvinden.

De landen die lid zijn van de VN hebben allemaal één stem; alle stemmen wegen even zwaar (de stem van Nederland is dus net zo veel waard als de stem van bijvorbeeld de Verenigde Staten).

Tijdens een bijeenkomst van de Algemene Vergadering wordt soms een resolutie (= voorstel, vergelijkbaar met een motie in de Tweede kamer) opgesteld en in stemming gebracht. Voor het aannemen van een resolutie is een 2/3 meerderheid nodig. 

avDe Algemene Vergadering

 

verwante lessen

Login Form