1947 - Resolutie 181 - opdracht

 

opdrachtWelke ontwikkelingen en gebeurtenissen in het gebied zelf en erbuiten hebben ertoe geleid dat de Verenigde Naties Resolutie 181 opstelden en aannamen? Waarom is er zo weinig terecht gekomen van de uitvoering ervan? Wat is er nodig om alsnog een staatkundige regeling te treffen voor geheel Palestina waar beide partijen mee in kunnen instemmen?

Jullie gaan op onderzoek uit om antwoord te vinden op deze vragen?

Stel aan de hand van wat je te weten bent gekomen zelf een vredesplan op voor Palestina dat als resolutie in stemming kan worden gebracht in de Algemene Vergadering van de Verenigd Naties.

 

verwante lessen

Login Form