1947 - Resolutie 181 - dit ga je doen


werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je 2 (les)uren de tijd. Kijk samen naar de twee video's. Die duren samen ongeveer 10 minuten.

Lees daarna de bronnen ‘Brits mandaatgebied’ en ‘De rol van de VN'. Dat doe je alleen. Trek er 20 minuten voor uit.

Jullie vormen zeven groepen. Elke groep vertegenwoordigt van de volgende partijen in het conflict in Palestina:

  1. Israël
  2. Jeruzalem
  3. Alle Palestijnen, dus ook de Palestijnen die in Jordanië wonen en de Palestijnen die in 1948 gevlucht zijn na de stichting van Israël en hun nazaten:
  4. Libanon
  5. Jordanië
  6. Egypte, en
  7. De overige Arabische staten in het Midden-Oosten.

Elke groep bestudeert de overige bronnen in de les en zoekt aanvullende informatie op internet. Doe dat vanuit het perspectief van de partij die je vertegenwoordigt.

Trek voor deze bronnenstudie 30 minuten uit.

Daarna vaardigt iedere groep één lid uit dat in een comité dat net als de UNSCOP (zie Bron: de rol van de VN') in opdracht van de Verenigde Naties een plan opstelt dat voorziet in zelfbeschikking en zelfbestuur voor de Palestijnen (elk volk heeft er recht op volgens het Handvest van de VN) en een gezamenlijk bestuur door Israël en de Palestijnse staat van geheel Jeruzalem.

Het comité probeert gedurende de rest van de tijd dit plan op te stellen.

Presenteer na die tijd het plan aan de klas.

Mochten jullie er niet uitkomen, dan is dat niet erg, want sinds het aannemen van Resolutie 181 door de Algemene Vergadering van de VN is meer dan 60 jaar  geprobeerd voor alle partijen in het conflict in Palestina een regeling te treffen waar alle partijen het mee eens zijn.

 

verwante lessen

Login Form