1962 - Nieuw-Guinea - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen hoe het conflict tussen Nederland en Indonesië rond Nederlands Nieuw-Guinea is ontstaan.
  • De leerlingen weten welke partijen een rol hebben gespeeld in het conflict.
  • De leerlingen kunnen uitleggen welke positie de verschillende partijen hebben ingenomen.
  • De leerlingen hebben gezien hoe de wereldwijde golf van dekolonisaties en de Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en hun bondgenoten en de Sovjet-Unie en haar bondgenoten tot 1962 van invloed zijn geweest op het ontstaan van het conflict, de onderhandelingen die hierover zijn gevoerd en de uitkomst ervan.

 

verwante lessen

Login Form