1962 - Cubacrisis - wat doen de vn?

 
iaeaIn 1957 richtten de Verenigde Naties het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie IAEA op. Deze organisatie heeft tot taak het vreedzaam en veilig gebruik van kernenergie te bevorderen. Dat doet de IAEA samen met de lidstaten van de VN en andere organisaties binnen de VN. Ieder jaar houdt het overleg met de Algemene Vergadering van de VN. Het overlegt ook met de Veiligheidsraad telkens als men dat nodig vindt. Eén van de bezigheden van de IAEA is erop toe te zien dat kernenergie niet voor oorlogsdoeleinden wordt gebruikt.

In 1968 stelden lidstaten van de VN het Non-proliferatieverdrag op. Landen die dit verdrag tekenden, beloofden hiermee kernenergie alleen voor vreedzame doeleinden te gebruiken. In het verdrag kwam ook te staan dat er geen landen meer bij mochten komen die eigen kernwapens hebben en dat de landen die al eigen kernwapens hebben een groot deel ervan ontmantelen.

In de film ‘PROLIFERATIE VAN KERNWAPENS’ is te zien welke landen al kernwapens hadden toen het verdrag tot stand kwam. Dat zijn namelijk de landen die permanent vertegenwoordigd zijn in de Veiligheidsraad, te weten de VS,  Rusland (Rusland heeft de zetel overgenomen van de Sovjet-Unie), China, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Nadat het verdrag tot stand kwam, was het de taak van het IAEA erop toe te zien, dat alle ondertekenaars ervan zich er ook aan houden. Het bureau stuurt onder meer inspecteurs naar installaties waar met kernenergie wordt gewerkt.

Als blijkt dat een land dit verdrag schendt of het de IAEA hindert bij haar werkzaamheden (bijvoorbeeld door inspecteurs de toegang tot bepaalde installaties te weigeren), stelt de IAEA de Veiligheidsraad hiervan op de hoogte. Het is aan de Veiligheidsraad het land ertoe te bewegen te stoppen met de verdragsschending. Als dat niet lukt, kan de raad sancties opleggen.

Bovengenoemde film laat ook zien welke landen, behalve Noord-Korea, na 1968 de beschikking kregen over kernwapens. Hiervan hebben er twee, namelijk India en Pakistan, enkele malen oorlog tegen elkaar gevoerd. Ook nadat Pakistan kernproeven had genomen, zijn de spanningen tussen beide landen af en toe hoog opgelopen. Noord-Korea is sinds 1950 formeel in staat van oorlog met Zuid-Korea.

 

verwante lessen

Login Form