1962 - Cubacrisis - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom kernwapens veel meer explosieve kracht  hebben dan gewone bommen en daardoor bij veel mensen vrees aanjagen.
  • De leerlingen kunnen nog een andere reden benoemen en beschrijven waarom kernwapens veel meer schade aanrichten dan gewone bommen en daardoor bij veel mensen vrees aanjagen.
  • De leerlingen kunnen uitleggen hoe de Cubacrisis ontstond, welke partijen hierbij betrokken waren en hoe die werd opgelost.
  • De leerlingen kunnen uitleggen hoe deze crisis past in de context van de Koude Oorlog tot dan toe.
  • De leerlingen kunnen aan de hand van onderzoek uitleggen waarom het risico van een atoomoorlog nu nog steeds reëel is, of waarom juist niet.
  • De leerlingen kunnen de rol beschrijven van het IAEA en het Non-Proliferatieverdrag van de VN bij het beteugelen van het gebruik van kernenergie voor het produceren van atoomwapens.

 

verwante lessen

Login Form