1970 - Aswandam en erfgoed - bron: over werelderfgoed


Werelderfgoed is de verzamelnaam voor zaken op aarde die van uitzonderlijke universele waarde worden beschouwd voor de mensheid.

Op de Lijst van het Werelderfgoed van UNESCO, meestal Werelderfgoedlijst genoemd, staan materiële zaken die moeten worden beschermd en bewaard voor toekomstige generaties. Het gaat om monumenten, gebouwencomplexen en landschappen van over de hele wereld die beschouwd worden als onvervangbaar en uniek.

Deze lijst is samengesteld en wordt bijgehouden door de Commissie voor het Werelderfgoed van UNESCO op voordracht van de aangesloten landen. Vrijwel alle lidstaten van de UNESCO zijn aangesloten bij de Commissie. Die landen stellen een voorlopige lijst op van de monumenten en landschappen die ze de volgende jaren wensen te nomineren. Ook maken ze bij elk van de genomineerde monumenten een dossier met een gedetailleerde beschrijving van het unieke van het monument en de manieren waarop het land het unieke karakter van dat monument zal beschermen. Als de commissie de nominaties goedkeurt, is het land zelf verantwoordelijk voor de bescherming en het behoud ervan.

Inmiddels telt de Werelderfgoedlijst vele honderden zaken. Hiervan bestaat ongeveer 1/5e uit natuurerfgoed en bijna 4/5e uit cultuurerfgoed en de rest uit combinaties van beide: gemengd erfgoed. Van alle Werelderfgoederen hebben er enkele tientallen de status van bedreigd Werelderfgoed, omdat ze als Werelderfgoed gevaar lopen om in hun waarde aangetast te worden, bijvoorbeeld door bebouwing, ontbossing en oorlog. De Werelderfgoederen liggen verspreid over ongeveer 150 landen.

aleppoDe oude stad Aleppo in Syrië staat sinds 2013 op de lijst van bedreigd Werelderfgoed

De UNESCO heeft ook twee lijsten van immaterieel Werelderfgoed. Dat zijn de Lijst van Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid en een Werelderfgoedlijst voor documenten.

 

verwante lessen

Login Form