1970 - Aswandam en erfgoed - bron: nederlands materieel werelderfgoed

 
In 2021 had Nederland de volgende materiële erfgoederen op de Werelderfgoedlijst staan, met tussen haakjes het jaar waarin het erfgoed op de lijst is gezet:

 • Schokland en omgeving (1995)
 • Hollandse waterlinies (stelling van Amsterdam uit 1996, uitgebreid met de nieuwe Hollandse waterlinie) (2021)
 • Neder-Germaanse Limes (2021)
 • Koloniën van Weldadigheid (samen met België) (2021)
 • De historische binnenstad van Willemstad, Curaçao (1997)
 • Het Molencomplex Kinderdijk-Elshout (1997)
 • Het Ir. D.F. Woudagemaal te Lemmer (1998)
  gemaal
 • De droogmakerij De Beemster (1999)
 • Het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht (2000)
 • De Waddenzee (2009)
 • De Grachtengordel van Amsterdam (2010)
 • De Van Nellefabriek in Rotterdam (2014)

Bron: ‘Werelderfgoed in Nederland’ op https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/werelderfgoed/werelderfgoedlijst-nederland

 

verwante lessen

Login Form